Donateurspas

De films van Filmhuis Joure zijn voor iedereen toegankelijk. Door middel van het donateurschap steunt u ons extra. Mede dankzij onze donateurs zijn wij in staat om een heel jaar lang mooie films te vertonen. Filmhuis Joure is een stichting zonder winstoogmerk.