Vakantie

Vanaf woensdag 4 oktober is het Filmhuis weer open.
We wensen u een fijne vakantie!

Noteer alvast:

Woensdag 4 oktober
Zaterdag 7 oktober
Donderdag 19 oktober
Woensdag 1 november
Zondag 12 november
Donderdag 23 november
Zaterdag 25 november
Zondag 10 december
Woensdag 20 december

Datum:            Woensdag 4 oktober
Tijd:                  19:45 uur
Locatie:           Museum Joure, ingang Museumstraat
Prijs:                € 10,- (voor donateurs, voor scholieren € 8,50)  incl. 1 consumptie